Forglemmigej-projektet er et NON-PROFIT – projekt. Medarbejderne arbejder således gratis.
Salg af diverse artikler skal ikke give overskud, men blot kunne dække udgifterne til eksempelvis trykning.

Der søges fondsmidler for at kunne igangsætte både de løbende og de nye aktiviteter.
Projektet er sat i gang uden fondsstøtte, men for at det kan udvikle sig, er det nødvendigt med støtte.

SEAF har doneret 10.000 kr. i 2020.
Fynske Bank har doneret 5.000 kr. i 2020

Fynske Bank har doneret 10.000 kr. i 2019.
Drejø Beboerforening har doneret udgiften til et logo i 2019.

Arbejdsopgaverne mellem os er fordelt således:

ØKONOMI:
Edith Rasmussen (e.rasmussen@drejo.dk – 21459690)

HJEMMESIDE + FACEBOOK:
René Damkær Henningsen, email: alfelinedk@gmail.com

Ø-SPIL:
Helle Køster

ILLUSTRATIONER:
Helle Køster (helle.koster@gmail.com – 22354616)

TEKSTER:
Jette Arp (jettearp@gmail.com – 22452395)